Vítejte

Vítejte

O NÁS

MŠ Liščata s.r.o.

Jsme dvoutřídní soukromá mateřská škola s kapacitou 22 dětí pro 2 – 6ti leté děti s prodlouženou provozní dobou od 6,30 – 17 hodin případně dle domluvy. 


Mateřská škola Liščata s.r.o. je umístěna v bývalém rodinném domě. Jsme mateřská škola rodinného typu. Vašim dětem nabízíme tvůrčí, přátelské a motivující zázemí v malém kolektivu dětí pod zkušeným a zodpovědným vedením. 

Jsme tu pro rodiče, kteří chtějí, či jsou nuceni nastoupit do zaměstnání, nebo pro děti, které potřebují kolektiv a vyžití, děti, které rády tančí a zpívají, učí se s nadšením novým věcem, pro rodiče, kteří hledají kvalitní a profesionální péči o své dítko. Celodenní program dětí je zaměřen na tělesný i duševní rozvoj dětí.

Více informací
O NÁS


DOKUMENTY

DOKUMENTY

Na stránce lze stáhnout všechny dostupné dokumenty naší Mateřské školy.

Pravidla

Pravidla

Naše škola je postavena na vzájemné důvěře, spolupráci a komunikaci.

Zápis

Zápis

Zápis do mateřské školy probíhá celoročně do naplnění kapacity.Náš tým

Náš tým

Pedagogové a učitelé, kteří se v naší školce starají o Vaše ratolesti.

Jídelníček

Jídelníček

Aktuální jídelníček pro naše Liščata pro tento týden.

Co sebou?

Co sebou?

Seznam osobních věcí, které zajišťují rodiče svým dětem.Kroužky

Kroužky

Zájmové aktivity a kroužky probíhají pod vedením zkušených pedagogů.

Sponzoři MŠ

Sponzoři MŠ

Děkujeme našim sponzorům, že podporují budoucnost našich dětí.

Projekty EU

Projekty EU

Projekty EU, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání.

PRO RODIČE

Informace a materiály pro rodiče dětí, které navštěvují naši mateřskou školku.

DOKUMENTY

Přijímací řízení - zápis, proběhne v pátek 10. května 2019 od 14:00 - 18:00 hod. v prvním patře budovy mateřské školy Liščata, Hlučínská 16, Ludgeřovice. Druhý, dodatečný zápis proběhne 24.května 2019 od 14:00 - 18:00 hod.

V uvedený den se dostavte a předejte vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost do MŠ, evidenční list, dohodu o docházce a souhlas s GDPR. Nezapomeňte na občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka školy. V den podání žádosti (10. 5. 2019) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci.

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitele vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy dne 4. června 2019 od 12:00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřské škole a vyrozumění příjde zákonnému zástupci emailem.

 

Přijďte nás vyzkoušet..

Chcete vědět, jak bude Vaše dítě reagovat na nový kolektiv? Vyzkoušet si nás můžete kterýkoliv všední den během celého dopoledne, kdy se Vaše ratolest zapojí k ostatním dětem.

KONTAKT

Mateřská škola Liščata s.r.o.

Hlučínská 16/795, 747 14 Ludgeřovice
Mgr. Monika Stuchlíková - ředitelka MŠmsliscata@seznam.cz

+420 607 377 477


Rychlý kontakt